Free Call 0554 165 67 57

Ruteba DOĞAN

Ruteba DOĞAN

1983 Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı mezunu. Hermeneutik yöntem ile metin analizi ve okumaları üzerine çalıştı, “Hermeneutik Yöntem ile August Strindberg ‘Rüya Oyunu’ Okuması” lisans tez çalışması oldu. Dot tiyatrosunun ‘Böcek’ oyunda, Antalya Şehir Tiyatrosu ve Bursa Şehir Tiyatrosu’nun oyunlarında dramaturg olarak yer aldı. Yüksek lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde yaptı.

Antik Yunan Tragedyaları ve Antik Yunan Felsefesi üzerine çalıştı, “Antik Yunan Düşüncesinde Hamartia Kavramı ve Sophokles Tragedyalarında Hamartia” yüksek lisans tez çalışması oldu. Yazdığı oyunlardan ikisi, ‘Şipşak’ ve ‘Bamgüm’ Tiyatro Araştırmaları Dergisinde Yayınlandı, ‘Bozlak’, ‘Şeylerin Sonu’  oyunları dahil olmak üzere, kurucusu olduğu Yersiz Yurtsuz Tiyatroda oyunları sahnelendi. ‘Kırmızı Cüce’ çocuk oyunu Direkler Arası Tiyatro Ödüllerinde/Yazarlık dalında  ödüle değer görüldü.

2009 yılından beri Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümünde ders vermektedir. 2014 yılında başladığı metin ve film okumaları, yazarlık eğitimi çalışmalarını sürdürmektedir. Çocuklarla felsefe ve yazarlık atölyeleri yapmaktadır. Öyküleri ve analiz yazıları çeşitli dergilerde yayınlanmaktadır.  Octopus Kitap Evi’nde editör olarak çalışmaktadır.